کلینیک دندانپزشکی دکتر مشاری

دندانپزشکی مدرن در محیطی آرام

دکتر امیرعباس مشاری

 • اندودنتیست، عضو هیئت علمی بخش اندودانتیکس دانشگاه آزاد تهران از سال ١٣٩١
 • فارغ التحصیل دندانپزشکی عمومی از دانشگاه آزاد تهران ١٣٨٨
 • فارغ التحصیل دوره تخصصی اندودانتیکس از دانشگاه آزاد تهران ١٣٩١
 • مدرس دوره های عملی آموزش اندودانتیکس در  بنیاد ملی کاوش،انجمن دندانپزشکان ایران،انجمن دندانپزشکان عمومی، جهاد دانشگاهی شهید بهشتی.
 • مدرس دوره های آمادگی آزمون ورودی تخصص در رشته اندودانتیکس
 • تالیف کتابآماده سازی کانال با سیستم های روتاری و رسیپروکال

      دکتر امیرعباس مشاری

 • اندودنتیست، عضو هیئت علمی بخش اندودانتیکس دانشگاه آزاد تهران از سال ١٣٩١
 • فارغ التحصیل دندانپزشکی عمومی از دانشگاه آزاد تهران ١٣٨٨
 • فارغ التحصیل دوره تخصصی اندودانتیکس از دانشگاه آزاد تهران ١٣٩١
 • مدرس دوره های عملی آموزش اندودانتیکس در  بنیاد ملی کاوش،انجمن دندانپزشکان ایران،انجمن دندانپزشکان عمومی، جهاد دانشگاهی شهید بهشتی.
 • مدرس دوره های آمادگی آزمون ورودی تخصص در رشته اندودانتیکس
 • تالیف کتابآماده سازی کانال با سیستم های روتاری و رسیپروکال

ایشان از سال ۱۳۹۱ بلافاصله پس از فراغت از تحصیل به دعوت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد تهران بعنوان عضو هیات علمی با درجه استادیاردر بخش اندودانتیکس مشغول به تدریس به دانشجویان دوره ی دندانپزشکی و نیز تدریس در دوره ی تخصصی اندودانتیکس هستند.

ایشان بعنوان مدرس رشته تخصصی اندودانتیکس به دانشجویان و جراحان دندانپزشک کارگاههای عملی و سخنرانی های متعددی با همکاری انجمن دندانپزشکان ایران، انجمن دندانپزشکان عمومی ایران، انجمن اندودانتیست های ایران و نیز سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی را برگزار کرده اند. همچنین سخنرانی های متعددی در کنگره های ملی و

بین المللی تخصصی دندانپزشکی ارائه نموده اند.

همچنین از سال ۱۳۹۲ در موسسه انتشاراتی پارسه به تدریس اندودانتیکس جهت آمادگی دوره های تخصصی پرداختند.